Chứng

1. “Bạch thủ” cho năm 2020-2021: Bất động sản KCN, cụ thể là PHR, SZC và KBC (mọi người cứ bảo nó tăng rồi, nhưng thực ra nó mới tăng cho chút xíu từ đáy và còn phải tăng 50-70% nữa mới đến đỉnh năm ngoái của chúng. Hơn nữa, KCN là ngành hưởng lợi từ CTTM, Read More

How to find the port a device is connected to, based on IP, on a Cisco Catalyst switch

The answer depends on whether the switch is a Layer 2 or a Layer 3 switch. That is to say, is the switch only switching and relaying traffic on to a different device for routing, or, is it doing the routing decisions itself via SVIs (switched virtual interfaces). On a layer 3 switch, the port can be Read More