Learn

Cho các ace Tinh tế cần tự học Excel nha. Các bài giảng khá hay và chi tiết ạ.

 1. Top 50 thủ thuật Excel: https://youtu.be/MDpb90pmIM0
 2. Form nhập liệu tự động: https://youtu.be/v6cVD_NbFcQ
 3. Học VBA Excel full: https://youtu.be/DT0QOoLvM10
 4. Pivot Table trong Excel: https://youtu.be/7BQd_7ziKb0
 5. Tạo báo cáo chuyên nghiệp: https://youtu.be/yjT3-osvH4w
 6. Định dạng có điều kiện: https://youtu.be/OAXQcmHJGec
 7. Luyện các hàm quan trọng: https://youtu.be/f0s05bTM9Eo
 8. In ấn trong Excel: https://youtu.be/VB4QnlETk0g
 9. Excel cơ bản full: https://youtu.be/k81nf5TM8rc
 10. Excel cho Kế toán: https://youtu.be/SPQetkB3p_E
 11. Giải 101 bài thực thi: http://bit.ly/101baiThucHanh
 12. Lập Trình VBA nâng cao: http://bit.ly/VBAtrongExcel
 13. Hàm điều kiện IF nâng cao: https://youtu.be/7gQe3B7JcRg
 14. Hướng dẫn vẽ biều đồ: https://youtu.be/y8lMmXFH8ko
 15. Học 25 phím tắt trong 5 phút: https://youtu.be/fU24GY3OSTU
 16. Excel cho người đi làm: http://bit.ly/excelChoNguoiDiLam
 17. Toàn bộ 100 hàm Excel thông dụng: https://youtu.be/M4aX0IaaIXU
 18. Top 13 thủ thuật định dạng số: https://youtu.be/eevVoEeGXcA
 19. 10 Kỹ năng Excel cần biết: https://youtu.be/ZgzamzTO_po
 20. 25 thủ thuật hàng đầu: https://youtu.be/guCCtlpCVhw
 21. Học trang tính google sheet: https://www.youtube.com/playlist?list=PLApuTT4CRzA8BAhGjAD8C8S39Vd-rRDo-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *