LÀM SAO ĐỂ LÀM VIỆC TẬP TRUNG VÀ HIỆU QUẢ HƠN? (UPDATED)

Ngày nay, dường như ai cũng than phiền rằng mình thiếu thời gian. Trong khi đó, không phải ai cũng biết sử dụng thời gian hiệu quả. Tôi luôn cảm thấy thiếu thời gian. Học lấy hai bằng Tiến sĩ, nghiên cứu, và làm việc part-time đã chiếm gần hết các ngày trong tuần, chưa Read More

Hội chứng FOMO

Hội chứng sợ bỏ lỡ (Fear of missing out – FOMO) Định nghĩa Hội chứng sợ bỏ lỡ trong tiếng Anh là Fear of missing out, viết tắt là FOMO.  Trong kỉ nguyên số, FOMO hoặc Fear of Missing Out đề cập đến cảm giác mất mát và sợ bỏ lỡ các cập nhật quan trọng, cho dù Read More