How to find the port a device is connected to, based on IP, on a Cisco Catalyst switch

The answer depends on whether the switch is a Layer 2 or a Layer 3 switch. That is to say, is the switch only switching and relaying traffic on to a different device for routing, or, is it doing the routing decisions itself via SVIs (switched virtual interfaces). On a layer 3 switch, the port can be Read More

Cựu quản lý marketing chỉ ra 5 lời khuyên giúp người trẻ từ tay trắng trở nên thành công

Nếu bạn chơi với những người cờ bạc thì họ sẽ dạy bạn biết chơi cờ bạc, nếu bạn chơi với người chỉ biết đánh mạt chược, thì cũng sẽ biết đánh mạt chược. Vì vậy nếu muốn giỏi kiếm tiền hơn thì bạn phải chơi với những người giỏi hơn về kinh doanh, bán hàng, marketing, đầu tư, các lĩnh vực khác để học hỏi.