Quote of the day

Nếu không thể làm điều đặc biệt, tôi sẽ cố làm tốt nhất những điều bình thường.

Đỗ Hùng Dũng @ 2020