Diary

Rối loạn lo âu

11 triệu chứng cơ thể của lo âu – Lo âu không chỉ là biểu hiện về tâm lý Lo âu là một thuật ngữ chung chỉ các cảm xúc sợ hãi, lo lắng, căng thẳng. Đối với bệnh nhân mắc rối loạn lo âu, triệu chứng của họ rất đa dạng biểu hiện từ […]