Diary

Buddy

Thời gian: 3 tháng, từ 25/3 – 24/6, 19h00-21h00 tối thứ 4 hàng tuần online or gặp trực tiếp. Tình trạng hiện tại: căng thẳng, cáu gắt, stress Ngủ ít, 4-5h không ngủ được. Bất an Task 1: việc tốt hàng tuần, 15p. Intention: I. Anh Long có kiến thức nền tảng về tâm lý: […]